Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016

zákaz pochůzkového a podomního prodeje,

které zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 47/2016, dne 7.6.2016

účinnost od 7.7.2016

viz. příloha

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,
kterou se vydává Požární řád obce

viz. příloha

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 24.11.2014.

viz. příloha

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice

viz. příloha

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (VYHLASKA_1 2015.pdf)VYHLASKA_1 2015.pdf369 kB