Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

viz. příloha

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC Chotusice
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
viz. příloha

Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/2016, kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/2016,
kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

viz. příloha

Obecně závazná vyhláška 3/2016, o nočním klidu

Obec Chotusice
Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 3/2016,
o nočním klidu

viz. příloha

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OZV_3_2016.pdf)OZV_3_2016.pdf97 kB

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016

Nařízení Obce Chotusice č. 1/2016

zákaz pochůzkového a podomního prodeje,

které zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 47/2016, dne 7.6.2016

účinnost od 7.7.2016

viz. příloha