Rozbor vody 24.4.2017 - Kontrolní rozbor vody KHS Kutná Hora

Kontrolní rozbor vody pro Krajskou hygienickou stanici Kutná Hora
Rozbor vody ze dne 24.4.2017
Protokol o zkoušce č. 41466/2017
viz. příloha