Rozbor vody 24.3.2014

Namátkový rozbor vody,

který odebrala dne 24.3.2014 Krajský hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

územní pracoviště Kutná Hora

viz. příloha