Oznámení - Územní řízení

Oznámení

zahájení územního řízení dešťová kanalizace

viz. příloha