Územní plán Obce Chotusice

OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHOTUSICE
Č.j.: VÝST 9698/09, 2510/2009-pilc, ze dne 4. května 2009
(viz. příloha)