Středočeský kraj - Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje formou opatření obecné povahy.
více viz příloha
vyvěšeno 13.2.2012
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OznZUR1.pdf)OznZUR1.pdf73 kB
Stáhnout tento soubor (OznZUR2.pdf)OznZUR2.pdf64 kB

Záplavové území

Stanovení záplavového území vodního toku Brslenka v úseku ústí do Doubravy - Bratčice
na území okresu Kutná Hora v říčním km 0,0 až 20,0
vyvěšeno 4.8.2009 ve 14:41
(více viz. příloha)

Záplavové území

Uvědomění o podaném návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Brslenka 
v úseku ústí do Doubravy - Bratčice
(viz. příloha)

Územní plán Obce Chotusice

OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHOTUSICE
Č.j.: VÝST 9698/09, 2510/2009-pilc, ze dne 4. května 2009
(viz. příloha)

Stavební povolení

Rozhodnutí o stavebním povolení
Městský úřad Čáslav
odbor životního prostředí
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav
Č. j.:   ŽP/9286/09/Si
(viz. příloha)