Vodoprávní řízení

Městský úřad Čáslav - odbor životního prostředí
Generála Eliáše 6 , 286 01 Čáslav

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, č.j. ŽP/942/09/Si
(viz. příloha)
vyvěšeno 26.3.2009 ve 7:30

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ozn_pov_ChotusicerozsireniTIaDIlokHlubokacesta_Chotusice_455-09.doc)vodopravni rizeni.doc31 kB

MeÚ Čáslav

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

č. j. VÝST 1091/09, 483/2009-ste 
(viz. příloha)