Odvodnění hasičské nádrže - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení

"Odvodnění hasičské nádrže v obci Chotusice"

viz. příloha

Oznámení zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání

Oznámení zahájení vodoprávního řízení

a nařízení ústního jednání na stavbu vodního díla

"Odvodnění hasičské nádrže v Obci Chotusice"

viz. příloha

Oznámení - Územní řízení

Oznámení

zahájení územního řízení dešťová kanalizace

viz. příloha

Středočeský kraj - Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje formou opatření obecné povahy.
více viz příloha
vyvěšeno 13.2.2012
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OznZUR1.pdf)OznZUR1.pdf73 kB
Stáhnout tento soubor (OznZUR2.pdf)OznZUR2.pdf64 kB

Záplavové území

Stanovení záplavového území vodního toku Brslenka v úseku ústí do Doubravy - Bratčice
na území okresu Kutná Hora v říčním km 0,0 až 20,0
vyvěšeno 4.8.2009 ve 14:41
(více viz. příloha)