OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starostka obce Chotusice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  • v pátek dne 24.5.2019 od 14:00 do 22:00
  • v sobotu 25.5.2014 od 8:00 do 14:00
  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1:

Obecní Úřad Chotusice

zasedací místnost

285 76 Chotusice 61