Záměr na pronájem části pozemku č. 6/15, k.ú. Chotusice k zemědělským účelům

Záměr na pronájem části pozemku č. 6/15, ovocný sad, k.ú. Chotusice, k zemědělským účelům

viz. příloha

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor - 21.10.2020

Z V E Ř E J N Ě N Í Z Á M Ě R U
pronájem obecních nebytových prostor (provozní místnost a místnost pro veřejnost – 56 m2, sklad a sociální zařízení – 13 m2), v budově OÚ Chotusice za účelem provozování Pošty Partner, popřípadě doplňkového prodeje

viz. příloha

Oznámení o zasedání 20.10.2020

Oznámení o zasedání 20.10.2020 od 17:30 

viz. příloha

Vyrozumění členů OVK, jejíchž účast na školení je povinná, o termínech školení

Vyrozumění členů OVK, jejíchž účast na školení je povinná, o termínech školení

pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

viz. příloha

Oznámení o době a místu konání voleb

Oznámení o době a místu konání voleb

pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

viz. příloha