Zápis ze zasedání dne 14.5.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.5.2020

viz. příloha

Opatření obecné povahy - veřejnou vyhláškou - zákaz zalévání travních porostů a napouštění bazénů od 22.5.2020 - 31.10.2020

Opatření obecné povahy

- veřejnou vyhláškou -

zákaz zalévání travních porostů a napouštění bazénů od 22.5.2020 - 31.10.2020

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. 2309 k.ú. Chotusice

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku č. 2309 k.ú. Chotusice

viz. příloha

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za TKO na rok 2020

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku

O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKUza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 a O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ze psů

za rok 2020

viz. příloha

Oznámení o zasedání dne 14.5.2020

Oznámení o zasedání dne 14.5.2020 od 18:00

viz. příloha