Obyvatelé obce

ROK 2 0 1 6
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2016 bylo v naší obci 714 obyvatel
počet žen v obci - 340, průměrný věk žen - 45 let
počet mužů v obci - 374, průměrný věk mužů - 39 let
celkový průměrný věk v obci - 42 let
nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 92 let
přistěhovalo se - 30 občanů
odstěhovalo se - 28 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 15 občani
počet svateb - 4
počet rozvodů - 0
úmrtí -  11 občanů
... jmenovitě ...
Borový Josef

Botur Jiří

Hon Miroslav

Horváth František

Klepač Jaroslav

Nováková Jaroslava

Rajdlová Olga

Skopalíková Jarmila

Šmíd Přemysl

Vebr Josef

Vysloužil Jiří
... vzpomínáme ...

 

narodilo se 6 občánků
... jmenovitě ...

Kvaková Ema

KVAKOVA EMA

Loučka Jan

LOUCKA JAN

Moravcová Jolana

MORAVCOVA JOLANA

Nocar Filip

NOCAR FILIP 

Stýblo Michal

STÝBLO MICHAL

Zimová Zuzana

ZIMOVA ZUZANA

... gratulujeme!!!

_________________________________

ROK 2 0 1 5
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2015 bylo v naší obci 719 obyvatel
počet žen v obci - 338, průměrný věk žen - 45 let
počet mužů v obci - 381, průměrný věk mužů - 39 let
celkový průměrný věk v obci - 42 let

nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 91 let

přistěhovalo se - 24 občanů
odstěhovalo se - 11 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 4 občani
počet svateb - 6

počet rozvodů - 1

úmrtí -  9 občanů

... jmenovitě ...

Bouma Jiří

Herout Josef

Olivová Zdenka

Port Miroslav

Portová Jaroslava

Troubová Jiřina

Veselý Vít

Vlášková Marie

Žilka Oldřich

... vzpomínáme ...

 

narodilo se 7 občánků

... jmenovitě ...

 

 Binder Otto
 
Jansová Lucie
JANSOVA LUCIE
 
Kroutilová Anna a Marie
 KR2
 
Melichar Lukáš
 
Štícha Jan
 STICHA JAN 1
 
Vilímová Sofie
VILIMOVA SOFIE 1 
 
Vobořil Matyáš
 DSC03083
... gratulujeme!!!
 
____________________________________________
 
ROK 2 0 1 4

Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2014 bylo v naší obci 718 obyvatel
počet žen v obci - 337, průměrný věk žen - 45 let
počet mužů v obci - 381, průměrný věk mužů - 39let
celkový průměrný věk v obci - 42 let

nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 90 let

přistěhovalo se - 20 občanů
odstěhovalo se - 24 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 10 občanů
počet svateb - 3

počet rozvodů - 1

 

úmrtí - 3 občani

... jmenovitě ...

Melcr Václav

Rut Josef

Sládek Pavel

... vzpomínáme...

 

narodilo se 9 občánků

... jmenovitě...

Maruščáková Linda

MARUSCAKOVA LINDA

Menšík Vítek

MENSIK VITEK

Neumannová Lenka

NEUMANNOVA LENKA

Nováková Ella

NOVAKOVA ELLA

Pirkl Jan

PIRKL JAN

Plaček Maxmilián

PLACEK MAXMILIAN

Procházka Štěpán

PROCHAZKA STEPAN 1

Vavřina Tadeáš

VAVRINA TADEAS 3

Zimová Tereza

ZIMOVA TEREZA 2

... gratulujeme!!!

_________________________________

ROK 2 0 1 3
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2013 bylo v naší obci 706 obyvatel
počet žen v obci - 329, průměrný věk žen - 44 let
počet mužů v obci - 377, průměrný věk mužů - 39let
celkový průměrný věk v obci - 42 let
nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 89 let
přistěhovalo se - 3 občani
odstěhovalo se - 19 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 1
počet svateb - 5
počet rozvodů - 3

úmrtí - 9 občanů

... jmenovitě ...

Černý Vilém

Dušánková Jarmila

Knittichová Josefa

Lutr Miloš

Rajsík Jaroslav

Teclová Anna

Vanišová Věra

Vobořilová Jaroslava

Všetečková Květoslava
... vzpomínáme ...

 

narodili se - 3 občánci
... jmenovitě ...

Bandy Filip

Loučka Jiří

LOUCKA JIRI 

Melicharová Adéla

MELICHAROVA ADELA

... gratulujeme!!!

________________________________________
ROK 2 0 1 2
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2012 bylo v naší obci 705 obyvatel
počet žen v obci - 330, průměrný věk žen - 45 let
počet mužů v obci - 375, průměrný věk mužů - 39let
celkový průměrný věk v obci - 42 let
nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 89 let

přistěhovalo se - 9 občanů
odstěhovalo se - 11 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 11
počet svateb - 7
počet rozvodů - 2

úmrtí - 7 občanů
... jmenovitě ...
Blažková Marie

Burešová Anna

Franc Jindřich

Jílek Miroslav

Louda Pavel

Seemann Ivo

Vojáčková Marie
... vzpomínáme ...

 

narodilo se - 6 občánků
... jmenovitě ...

Hudák Sebastian

Karpíšková Lenka

KARPISKOVA LENKA

Jarošová Emma

JAROSOVA EMA

Jura Jiří

JURA JIRI

Šmejkal Daniel

SMEJKAL DANIEL

Vobořil Filip

... gratulujeme!!!

_______________________________________________
ROK  2 0 1 1
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2011 bylo v naší obci 704 obyvatel
počet žen v obci - 327, průměrný věk žen - 45 let
počet mužů v obci - 379, průměrný věk mužů - 38let
celkový průměrný věk v obci -  41 let
nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 88 let

přistěhovalo se - 11 občanů
odstěhovalo se - 23 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 11
počet svateb - 10
počet rozvodů - 4

úmrtí - 8 občanů
... jmenovitě ...
Foršt Oldřich
Gábelová Blanka
Kučerová Marie
Skopalík Stanislav
Sládek Josef
Tučková Vlasta
Václavík Jiří
Veselá Anna
... vzpomínáme ...

narodilo se - 7 občánků
... jmenovitě ...

Brychta Pavel

Ducommun Robin

Jeřábek Dominik

Mihucová Nela

Tesařík Patrik

Tuček Adam

Všetečka Lukáš

... gratulujeme!!!

________________________________________________

ROK  2 0 1 0
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2010 bylo v naší obci 720 obyvatel
počet žen v obci - 339, průměrný věk žen - 43 let
počet mužů v obci - 381, průměrný věk mužů - 39 let
celkový průměrný věk v obci -  41 let

21.2.2010 zemřela nejstarší občanka obce ve věku nedožitých 101 let paní Marie Valtrová

nejstarší občan obce: Svobodová Božena oslavila 87 let

přistěhovalo se - 28 občanů
odstěhovalo se - 16 občanů
přestěhovalo se z č.p. na jiné č.p. v obci - 5
počet svateb - 6
počet rozvodů - 0

úmrtí - 8 občanů
... jmenovitě ...
Borový Zdeněk
Černý Zdeněk
Doležel Adolf
Forštová Marie
Lutrová Emilie
Minařík Jindřich
Prokůpek Josef
Valtrová Marie
... vzpomínáme ...

narodilo se - 8 občánků
... jmenovitě ...

Melcr Luboš

Novák Petr

Pecold Martin

Moravec Jaroslav

Raisner Tomáš

Všetečka Ladislav

Janovec Andrej

Vavřinová Sára

... gratulujeme!!!

                                                                                                                              

ROK  2 0 0 9
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci
k 31.12.2009 bylo v naší obci 713 obyvatel
počet žen v obci - 336, průměrný věk žen - 43 let
počet mužů v obci - 377, průměrný věk mužů - 41 let
celkový průměrný věk v obci -  39 let

nejstarší občan obce: Marie Valtrová ostavila 100 let

přistěhovalo se - 20 občanů
odstěhovalo se - 12 občanů
počet svateb - 3
počet rozvodů - 3

úmrtí - 3 občani
... jmenovitě ...
Chudomelová Helena
Melcrová Božena
Všetečka Zdeněk
... vzpomínáme ...

narodilo se - 11 občánků
... jmenovitě ...

Kalaš Jakub

Kareta Dominik

Karetová Vanesa

Karpíšková Libuše

Kohlová Tereza

Marek Lukáš

Moravcová Ilona

Podroužková Zuzana

Rajsík Václav

Sabadošová Kateřina

Štursa Ondřej

... gratulujeme!!! 
                                                                                                                                    

R O K  2 0 0 8
Statistické údaje o obyvatelích v naší obci

k 31.12.2008 bylo v naší obci 698 obyvatel
počet žen v obci - 328, průměrný věk žen - 43 let
počet mužů v obci - 370, průměrný věk mužů - 38 let
celkový průměrný věk v obci - 40 let

nejstarší občan obce: Marie Valtrová ostavila 99 let

přistěhovalo se - 13 občanů
odstěhovalo se - 16 občanů
počet svateb - 3
počet rozvodů - 3

zemřelo - 10 občanů
... jmenovitě ...
Borová Alena
Dušánek Milan
Jelínek Josef
Kroutilová Alena
Minaříková Jiřina
Molata Valter
Richter Jaroslav
Sedláček Miloslav
Supeková Emilia
Všetečka Jaroslav
... vzpomínáme ...

narodilo se - 13 občánků
... jmenovitě ...

Bláha Jindřich

Hudák Samuel

Jansová Kateřina

Jeřábek Pavel

Kombercová Marie

Kopecká Anna Marie

Kratochvílová Štepánka

Mihucová Barbora

Míšek Tomáš

Pirkl Jakub

Procházková Štěpánka

Raisnerová Elena

Trampotová Tereza

... gratulujeme...