Hospodaření obce za III.Q.2016

Hospodaření obce za III.Q.2016

viz. příloha