Plnění rozpočtu 10/2018

Plnění rozpočtu 10/2018

viz. příloha