Kapitola 1

Historie Chotusic

Krajina kolem Chotusic byla vždy příhodná k osídlení, jak dokládají nálezy už z nejstarších dob. Plynoucí čas některé dávné události smazal, stopy jiných se zachovaly až do dnešních dnů.

Dávná minulost

KAMAJKA - svědek života před 65ti milióny lety
Severně od Chotusic směrem na Nové Dvory leží bohaté naleziště zkamenělin, které prozkoumal a popsal profesor Antonín Frič, ředitel Národního muzea, a po něm řada paleontologů a geologů. V r. 1933 se lokalita o rozloze 0,915 ha stala státní přírodní rezervací.
Pravěké sídliště v mladší době kamenné - v 5. tisíciletí př. n. l. už sídlili v těchto místech lidé.
Lidé v době bronzové - po lidech z druhého tisíciletí př. n. l. zůstaly bronzové předměty, např. sekerka z Kamajky.
Žárové hroby pocházejí už z doby železné, tj. z 1. tisíciletí př. n. l. Pak následují kostrové hroby Keltů z laténského období do počátku našeho letopočtu. V prvních čtyřech stoletích po Kristu sem provinciálně zasahuje i kultura římská, po sídlišti zůstaly střepy, které jsou uloženy v čáslavském muzeu. Z druhé poloviny prvního století je stříbrný denár Vespasiánův - už v té době tu lidé poznali peníze. Stříbrné denáry Antonia Pia a Volusiana naznačují další vývoj. V době stěhování národů přicházejí Slované. Zanechali tu celé pohřebiště kostrových hrobů s keramikou. V r. 1927 byl "u Floriana" v hloubce 1 m vykopán asi zatím poslední kostrový hrob z tohoto období.

 

CHOTOVICE - VES CHOTOVA (zboží kláštera Sedleckého)

Z roku 1142 pocházejí první písemné zprávy o vesnici Chotovice. S klášterem cisterciáků, kterému patřila, pak ves snášela i další osudy. Kolem roku 1300 se začalo s budováním sedleckého klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie. Z Chotusic se ho zúčastnil Adam Briec, karbíř (hasil vápno).