Přihláška k MP ze psů

Přihláška k místnímu poplatku ze psů
Povinností každého majitele psa je podat na OÚ Chotusice "Přihlášku k místnímu poplatku ze psů"
(viz. příloha)