Žádost ke kácení stromů

Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucí mimo les - onámení o kácení dřevin