Žádost o půjčku z FRB

Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení - FRB

Výpis z listu vlastnictví možnost získat zde - doklad o vlastnictví předmětné nemovitosti
(nutno vyplnit - katastrální území Chotusice a číslo pozemkové nebo stavební parcely)