Vodné a stočné od 1.1.2013

Cena vodného a stočného platná od 1.1.2013
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.2.2013 schválilo usnesením č. 12/2013 výši vodného a usnesením č. 13/2013 výši stočného.

VODNÉ:
pevná složka: 1.088,- Kč/rok včetně DPH 15%
(272,- Kč/Q)
24,- Kč/m3 včetně DPH 15%

STOČNÉ:
23,- Kč/m3 včetně DPH 15%