Poplatky za rok 2020

Poplatky za odpady a místní poplatek ze psů

1. trvale hlášená osoba ve výši 400,- Kč/osoba/rok 2020

2. objekt, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu ve výši 700,- Kč/objekt/rok 2020

3. poplatek za 1. psa ve výši 60,- Kč, za 2. a každého dalšího psa 80,- Kč

 

Prosíme o bezhotovostní úhradu.

Splatnost těchto poplatků je do 30.4.2020

na účet obce 3828161/0100 (KB)

variabilní symbol = č.p domu