Místní poplatky za rok 2020

Místní poplatky pro rok 2020 splatné do 30.4.2020

na účet obce č. 3828161/0100, v.s. = číslo popisné

nebo osobně v kanceláři OÚ


TKO osoba s TP v obci 400,- Kč
rekreační objekt 700,- Kč

BIO 1 sběrná nádoba bez poplatku

PES za prvního 60,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80,- Kč