Uzavírka komunikace č. III/33821 Druhanice – Vlačice

Oprava části komunikace silnice III/33821 Druhanice – Vlačice
Termín 5.11.2018 – 23.11.2018

viz. příloha