Vodné a stočné od 1.1.2013

Cena vodného a stočného platná od 1.1.2013
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.2.2013 schválilo usnesením č. 12/2013 výši vodného a usnesením č. 13/2013 výši stočného.

VODNÉ:
pevná složka: 1.088,- Kč/rok včetně DPH 15%
(272,- Kč/Q)
24,- Kč/m3 včetně DPH 15%

STOČNÉ:
23,- Kč/m3 včetně DPH 15%

Volba prezidenta - Výsledky II. kolo

Volba prezidenta České republiky ve dnech 25. - 26.1. 2013
Výsledky hlasování v Obci Chotusice
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 571
Počet voličů, kterým byli vydány úřední obálky: 344
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 344
Volební účast: 60,25%

 

1. Miloš Zeman 233

2. Karel Schwarzenberg 111

 

výsledky zde

Volba prezidenta - výsledky I. kolo

Volba prezidenta České republiky ve dnech 11. – 12.1. 2013
Výsledky hlasování v Obci Chotusice
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 577
Počet voličů, kterým byli vydány úřední obálky: 380
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 379
Volební účast: 65,86%


1. Miloš Zeman 126
2. Jan Fischer 64
3. Jiří Dienstbier 55
4. Karel Schwarzenberg 48
5. Vladimír Franz 34
6. Zuzana Rothová 23
7. Taťana Fischerová 13
8. Přemysl Sobotka 9
9. Jana Bobošíková 7

výsledky zde

 

Tříkrálová sbírka 2013

TRIKRALOVA SBIRKA 2013

Myslivecký ples 2013

MYSLIVECKY PLES 2013