Tábor mladých hasičů

Tábor mladých hasičů - Stvořidla 2014

uvodni foto

Na začátku letních prázdnin jsme se spolu s mladými hasiči z Dolního Města zúčastnili třídenního tábora. Tento termín byl zvolen jako předprázdninová pauza a odpočinek od dalších soutěží a kroužků mladých hasičů. Již od zrodu této myšlenky se děti nemohly dočkat dne „D", kdy budou moci vyrazit vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům. Sraz byl uskutečněn v pátek 27.6.2014 na vlakovém nádraží v Čáslavi, odkud se vyrazilo vlakem na tábořiště „Stvořidla". Zásobovací skupina za námi vyrazila autem s naloženým vlekem plným nezbytných věcí a potřeb k chodu tábora. Po příjezdu si děti postavily stany, přichystalo se zázemí v podobě jídelny a kuchyně. Dorazila i druhá skupina dětí z Dolního Města. Po jejich vybalení se vytvořila společná družstva, ve kterých se plnily různé úkoly a hrály táborové hry. V tomto duchu se vlastně nesl celý tábor. V sobotu večer se uskutečnila i nezbytná stezka odvahy, která byla pro děti dobrovolná. Nakonec se ale ukázalo, že dětem nechybí odvaha, neboť na startu stály nakonec všechny. Jen škoda, že ke koci nám začalo pršet. Ještě se musíme zmínit, že všechny děti jsou křtěny Sázavou, a to dobrovolnou koupelí. O stravování se nám postaraly naše skvělé kuchařky a o zábavu bezva bavič Béďa z Dolního Města. Nastala neděle, smutný den odjezdu, loučení s kamarády i místem plných zážitků. Poté nás „Posázavský pacifik" odvezl k domovu. Všichni jsme se shodly na tom, že bychom příští rok rádi zopakovali další ročník takovéhoto táborového setkání.

Petr Hodboď, vedoucí mladých hasičů

Snímky jsou pro Vás připraveny ve Fotogalerii/Hasiči/Stvořidla 2014

Společenské hry v naší knihovně

Společenské hry u nás v knihovně!

PA280023

Máte rádi společenské hry?

Hledáte vhodný dárek pro celou rodinu?

Chcete se odreagovat a přijít na jiné myšlenky?

V úterý od 18:00 do 19:30 bude v naší knihovně „Večer společenských her"

Scházet se budeme 1x za 14 dní.

Zváni jsou všichni!

Při každém setkání budeme hrát jiné hry

(Dobble, Osadníci z Katanu, Activity, Ubongo, Padající opičky, Cluedo, Bang, Jungle Speed.....).

Seznam odpadů - sběrný dvůr

SEZNAM ODPADŮ PRO SBĚRNÝ DVŮR CHOTUSICE

umístěn na adrese Pod Nádražím 1849, Čáslav

RECYCLING – kovové hospodářství,

KTERÉ BUDOU OD OBČANŮ VE SBĚRNÉM DVOŘE
VYBÍRÁNY ZDARMA

viz. příloha

Tradiční "jarní" úklid

Tradiční „jarní" úklid

v naší obci ve dnech 22.8., 23.8. a 24.8.2014 bude v naší obci probíhat tradiční svoz

"VELKOOBJEMOVÉHO" a "NEBEZPEČNÉHO"
odpadu v podobě "sběrného dvoru" v prostorách ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

budou přistaveny kontejnery, které budou pod dohledem zastupitelů obce

22.8.2014 - pátek od 17:00 - 20:00 (tj. 3 hod)

23.8.2014 – sobota od 9:00 - 12:00 (tj. 3 hod) a 13:00 - 17:00 (tj. 4hod)

24.8.2014 - neděle od 9:00 - 13:00 (tj. 4 hod)

Mimo stanovený čas je ZAKÁZÁNO cokoliv v prostorách ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD nekontrolovatelně odkládat!!

Uvedený prostor bude monitorován kamerovým systémem!!

Sběr bude zpoplatněn 10,- Kč/Ks

NE B E Z P E Č N Ý O D P A D

staré léky, oleje, barvy a plechovky od barev,
televizory, počítače, ledničky, zářivky, žárovky a výbojky, pneumatiky,
plastové znečištěné kanystry, monočlánky, mrazáky, rádia, sporáky, bojlery,
vysavače, mikrovlnné trouby, telefony, videa, varné konvice, atd.

V E L K O - O B J E M O V Ý O D P A D

Odpad z domácnosti, který nelze uložit do sběrných nádob (popelnic).

Patří sem:
koberce, matrace, skříně, postele, gauče, umyvadla, WC, vany

N E V Y B Í R Á M E...
jakýkoliv stavební materiál, suť, eternit ...

Našel se zatoulaný pes

OBEC CHOTUSICE ZATOULANY PES

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (nalezenec.JPG)nalezenec.JPG2130 kB